Novosti - Arhiva

 

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Podršku pravosuđu za efikasniji sistem izvršenja presuda

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

20.09.2017 - Koncept Zakona o alternativnim investicionim fondovima predstavljem Ministarstvu finansija i Komisiji za hartije od vrednosti

20.09.2017 - Jačanjem kapaciteta Stručnog odbora profesije do uspešne implementacije Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti

19.09.2017 - DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

25.07.2017 - Vlada Srbije unapredila sistem upravljanja javnim investicijama uz podršku USAID BEP

25.07.2017 - Povećana transparentnost javnih finansija u Srbiji kroz unapređenje rada Državne revizorske institucije

25.07.2017 - Efikasnije izvršenje sudskih odluka

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

12.06.2017 - Posetom Estoniji, USAID BEP upoznaje predvodnike elektronske uprave u Srbiji sa najboljom svetskom praksom

12.06.2017 - Upoznavanje holandskog modela inspekcijskog nadzora lice-u-lice

01.06.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) promoviše borbu protiv korupcije, poštovanje etičkih standarda i integritet u radu inspekcija

01.06.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) razgovarao sa zainteresovanim akterima o prvom nacionalnom programu garancija za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

22.05.2017 - Saradnja sa partnerima na reformi upisa prava svojine

22.05.2017 - Novi rekord u broju izdatih građevinskih dozvola

19.05.2017 - Elektronskim šalterom do upisa u katastar za samo tri dana

17.05.2017 - Novi rekord u broju izdatih građevinskih dozvola

17.05.2017 - USAID BEP obučio 606 licenciranih inženjera za samo jedan dan

17.05.2017 - Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju

05.05.2017 - Unapređenje kapaciteta Stručnog odbora profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

25.04.2017 - Predstavljanje rezultata reforme poslovnog okruženja timu Doing Business

25.04.2017 - Reforma procene vrednosti nepokretnosti predstavljena Evropskoj grupi udruženja procenitelja (TEGoVA)

19.04.2017 - Koordinacija rada inspekcija i njihova saradnja sa pravosuđem

19.04.2017 - Napredak u sprovođenju reforme izdavanja građevinskih dozvola

06.04.2017 - Unapređenje efikasnosti izvršnog postupka

06.04.2017 - 2016 je najuspešnija godina po izdavanju građevinskih dozvola do sada, a novi rekord je oboren u januaru 2017.

28.03.2017 - Pripremljen prvi paket izmena i dopuna propisa u cilju usklađivanja pravnog okvira za sektorske inspekcije

28.03.2017 - Unapređenje „jednošalterskog sistema“ za izdavanje građevinskih dozvola

28.03.2017 - Optimizacija troškova izvršnog postupka

28.03.2017 - Konferencija o mikrofinansiranju u organizaciji Evropske investicione banke (EIB) i Evropske mreže za mikrofinansiranje (EMN)

16.03.2017 - Unapređenje poslovnog okruženja biće prepoznato u narednom izdanju izveštaja Doing Business

16.03.2017 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

10.03.2017 - Kvalitativna analiza rešenja državnih organa po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola

10.03.2017 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

28.02.2017 - Unapređenje kapaciteta pravosuđa za izvršenje sudskih odluka

28.02.2017 - Tehnička podrška za uvođenje plaćanja karticama

22.02.2017 - Tehnička podrška za reformu postupka upisa prava svojine na nepokretnostima

13.02.2017 - Javna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru

13.02.2017 - Deveto izdanje NALED-ove "Sive knjige"

06.02.2017 - Vlada imenovala predstavnike BEP za članove savetodavne grupe za reforme poslovnog okruženja

06.02.2017 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

31.01.2017 - Program za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji

31.01.2017 - Pravni okvir za elektronsku upravu

26.01.2017 - Izrada nacionalnog garantnog mehanizma za novoosnovana preduzeća ("startape")

26.01.2017 - Uvođenje elektronskog plaćanja u javnu upravu Srbije

16.01.2017 - Analiza efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola za partnere iz Vlade

16.01.2017 - Novi paket aktivnosti u cilju unapređenja izdavanja građevinskih dozvola

09.01.2017 - Narodna skupština usvojila Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, izrađen uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)

09.01.2017 - Koordinatorski sastanak OECD-a o Aktu o malom biznisu (Small Business Act)

20.12.2016 - Sprečeno uvođenje novog parafiskalnog nameta

20.12.2016 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

16.12.2016 - Usvojene izmene dva ključna podzakonska akta

16.12.2016 - Povećanje efikasnosti izvršnog postupka

06.12.2016 - Rekordan broj građevinskih dozvola izdat u septembru 2016. - opipljivi rezultati reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

01.12.2016 - Značajno povećanje broja građevinskih dozvola

01.12.2016 - Efikasno izvršenje ugovora – bolje poslovno okruženje i manji rizik po ulagače

21.11.2016 - Napredna obuka iz "mekih" veština za inspektore

21.11.2016 - Priprema programskog budžeta za 2017. godinu

17.11.2016 - Pozitivni trendovi u oblasti konkurentnosti i rasta srpske privrede

14.11.2016 - Ocena efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola – Gde smo danas a gde želimo da budemo?

14.11.2016 - Predlog Zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti ušao u skupštinsku proceduru

14.11.2016 - Direkcija za elektronsku upravu raspisala tender za javnu nabavku softvera „E-Inspektor“

14.11.2016 - Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

28.10.2016 - Reforma građevinskih dozvola vinula Srbiju u svetski vrh

26.10.2016 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža podršku Sektoru budžeta Ministarstva finansija za unapređenje komunikacije, koordinacije i rukovođenja

26.10.2016 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) promoviše efikasno izvršenje u cilju rešenja problematičnih plasmana (NPL)

19.10.2016 - Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji predstavljena globalnoj publici

19.10.2016 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

11.10.2016 - Skup preporuka za pojednostavljenje parafiskalnih nameta dostavljen Ministarstvu finansija

11.10.2016 - Četvorodnevna studijska poseta Ministarstvu finansija Holandije posvećena programskom budžetu

11.10.2016 - Optimizacija troškova izvršenja

11.10.2016 - Izgradnja zajedničke regionalne platforme za jačanje mikrofinansiranja i finansijske inkluzije

23.09.2016 - Unapređenje sistema izvršenja sudskih odluka

23.09.2016 - Uspešno okončan program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

12.09.2016 - Učesnici u studijskom putovanju u Dansku uputili Vladi Srbije predloge za unapređenje postupka izdavanja građevinskih dozvola

12.09.2016 - USAID BEP pružio podršku kreatorima politike u Ukrajini u cilju unapređenja izvršnog postupka

08.09.2016 - Učesnici u reformi građevinskih dozvola u Srbiji uče od najboljih u Evropi

08.09.2016 - Dijalog između pravosuđa i privrede u Zapadnoj Srbiji

18.08.2016 - Novi budžetski informacioni sistem za Vladu Srbije

18.08.2016 - Premijerov program odražava prioritete i preporuke USAID BEP

18.08.2016 - USAID BEP pomaže reformu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta u korist lokalnih samouprava i investitora

18.08.2016 - Procedure za praćenje i izveštavanje o učinku

18.08.2016 - Unapređenje izvršenja kredita u docnji

18.08.2016 - Razmena iskustava o programskom budžetu

29.07.2016 - Pravni okvir za nebankarske finansijske institucije (NBFI)

29.07.2016 - Preventivna uloga inspekcija

29.07.2016 - Softver za praćenje učinka organa koji izdaju građevinske dozvole

29.07.2016 - U maju 2016. zabeležen rekordan broj građevinskih dozvola

29.07.2016 - Podrška u cilju unapređenja programskog budžeta

25.07.2016 - USAID BEP nastavlja da pruža podršku Ministarstvu finansija za unapređenje programskog budžeta

25.07.2016 - Treća studija sprovedena metodom standardnog troška i prednosti novog Pravilnika o KEPU

25.07.2016 - Reforma inspekcija i dalje podstiče registraciju novih preduzetnika

25.07.2016 - Odgovor na Memorandum o reformama za izveštaj Doing Business Svetske banke

12.07.2016 - Elektronska obuka za inspektore lokalnih samouprava

12.07.2016 - Tehnička podrška za unapređenje upravljanja javnim investicijama u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)

12.07.2016 - USAID BEP pomaže najznačajnijim organima za izdavanje građevinskih dozvola da unaprede rezultate

12.07.2016 - Unapređenja struktura programskog budžeta

12.07.2016 - Prva napredna obuka instruktora u oblasti inspekcijskog nadzora

12.07.2016 - Reforma izdavanja građevinskih dozvola pokreće privredni oporavak Srbije

12.07.2016 - Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga za reformu inspekcija

07.07.2016 - Obuka inspektora o novom pristupu i procedurama za inspekcije

07.07.2016 - Uspešno okončan program grantova

29.06.2016 - Unapređenje sistema izvršenja sudskih odluka

29.06.2016 - Najznačajniji državni organi u sistemu izdavanja građevinskih dozvola prihvatili predložena poboljšanja

29.06.2016 - USAID BEP pruža podršku lokalnim samoupravama za uvođenje metodologije programskog budžeta

29.06.2016 - Misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovarala sa predstavnicima USAID BEP o prioritetnim reformama za poboljšanje poslovnog okruženja

29.06.2016 - Novi budžetski informacioni sistem za Sektor budžeta Ministarstva finansija

22.06.2016 - Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru

22.06.2016 - Analiza poslovnih procesa

22.06.2016 - Unapređenje programskih struktura budžeta lokalnih samouprava

22.06.2016 - Međunarodne organizacije ocenile sprovođenje Akta o malom biznisu

09.06.2016 - Reforma sistema građevinskih dozvola uz podršku USAID BEP podstiče rast BDP-a u Srbiji

09.06.2016 - Pravni okvir za rad nebankarskih finansijskih institucija

09.06.2016 - Poziv privrednicima da učestvuju u programu dodele sredstava za nabavku opreme

09.06.2016 - Radionica o politici razvoja novih finansijskih institucija

09.06.2016 - Sprovođenje reforme izdavanja građevinskih dozvola

09.06.2016 - Stručna podrška Poreskoj, Fitosanitarnoj i Veterinarskoj inspekciji

06.06.2016 - Predstavljanje Registra planskih dokumenta i nastavak podrške sprovođenju Zakona o planiranju i izgradnji

06.06.2016 - Reforma upravljanja javnim investicijama

06.06.2016 - Sastanak sa direktorkom Grupe za izveštaj Doing Business Svetske banke

30.05.2016 - Radionica sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija

30.05.2016 - Napredna obuka inspektora

30.05.2016 - Podrška za unapređenje novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

30.05.2016 - Izrada regulatornog okvira za nebankarske finansijske institucije u Srbiji (Radna grupa za nebankarske finansijske institucije)

30.05.2016 - Obuka za arhitekte i planere o sistemu za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

30.05.2016 - Seminar o inspekcijskom nadzoru

30.05.2016 - Sastanak sa ministrom finansija u okviru podrške sistemu upravljanja javnim ulaganjima u 2016.

13.05.2016 - Unapređena delotvornost i transparentnost inspekcijskog nadzora

05.05.2016 - Sedma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

05.05.2016 - Završna obuka inspektora

05.05.2016 - Izveštaj Doing Business Svetske banke

05.05.2016 - Vodič za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

05.05.2016 - Sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

05.05.2016 - Podrška sprovođenju reforme inspekcijskog nadzora

05.05.2016 - Pozivni centar za građevinske dozvole

05.05.2016 - Unapređenje struktura programskog budžeta lokalnih samouprava

20.04.2016 - Uspešno počeo sa radom sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

20.04.2016 - Tačnost izveštavanja o reformama za publikaciju Doing Business

20.04.2016 - Godišnja konferencija izvršitelja

20.04.2016 - Podrška Ministartvu finansija u cilju unapređenja upravljanja javnim investicijama

20.04.2016 - Banke i lizing kompanije pozvane da učestvuju u programu finansiranja privrede

20.04.2016 - E-učenje za inspektore lokalnih samouprava

11.04.2016 - ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU DOPRINEO SMANJENJU RADA "NA CRNO"

05.04.2016 - Banke i lizing kompanije pozvane da učestvuju u programu podrške privredi koji je za Ministarstvo privrede pripremio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP)

29.03.2016 - Na branču za medije naglašena važnost mikro-, malih i srednjih preduzeća za privredu Srbije

29.03.2016 - Budžetski informacioni sistem

29.03.2016 - Zakon o inspekcijskom nadzoru

29.03.2016 - Koordinacija inspekcijskog nadzora

29.03.2016 - U januaru 2016. izdato više građevinskih dozvola nego u istom periodu u proteklih šest godina

29.03.2016 - Uticaj reforme izdavanja građevinskih dozvola na sledeći izveštaj Doing Business

29.03.2016 - Izdavanje elektronskih građevinskih dozvola

29.03.2016 - Podaci o dostupnosti i ceni kredita za mala i srednja preduzeća u Srbiji predstavljeni bankama

14.03.2016 - Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru dovela do smanjenja zaposlenosti u sivoj zoni

14.03.2016 - Internet stranica za građevinske dozvole beleži preko 1.000 poseta dnevno od početka godine

14.03.2016 - Nacrt Zakona o vodama

14.03.2016 - Drugi sastanak Radne grupe za kapitalne projekte

14.03.2016 - Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

14.03.2016 - Peti seminar za obuku instruktora u okviru reforme inspekcijskog nadzora

25.02.2016 - Preporuke za unapređenje položaja Srbije na listi Doing Business za Zajedničku radnu grupu Vlade Srbije

25.02.2016 - Vodič kroz dozvole za izgradnju

25.02.2016 - Četvrti seminar za obuku instruktora u okviru reforme inspekcijskog nadzora

25.02.2016 - Seminar o unapređenju sistema upravljanja javnim investicijama sa predstavnicima Ministarstva finansija

12.02.2016 - Vodič kroz dozvole za izgradnju - Od ideje do upotrebe objekta

09.02.2016 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio rezultate treće studije sprovedene metodom standardnih troškova

09.02.2016 - Narodna banka Srbije (NBS) pozvala USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) na saradnju u izradi regulatornog okvira za nedepozitne nebankarske finansijske institucije (NBFI)

09.02.2016 - Predstavljen novi Pravilnik o knjizi evidencije prometa robe i usluga (KEPU)

09.02.2016 - Održana peta sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

09.02.2016 - Podrška Ministarstvu finansija u cilju pojednostavljenja parafiskalnih nameta

26.01.2016 - STUDIJA USAID-A POKAZUJE UŠTEDU ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA OD 15 ODSTO ZAHVALJUJUĆI REFORMAMA

26.01.2016 - Pušten u rad sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

26.01.2016 - Unapređenje sistema za upravljanje javnim investicijama

26.01.2016 - Pomoć za sprovođenje reforme sistema inspekcijskog nadzora

11.01.2016 - Obučeno 195 "super-korisnika" sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

11.01.2016 - Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

11.01.2016 - Izrada softvera za Budžetski informacioni sistem

11.01.2016 - Jačanje srednjoročnog okvira rashoda

24.12.2015 - Statistički podaci pokazuju uticaj reforme

24.12.2015 - Usvojen novi pravilnik o KEPU

24.12.2015 - Prva godina primene Zakona o planiranju i izgradnji

24.12.2015 - Unapređenje upravljanja javnim investicijama

24.12.2015 - Obuka instruktora za nastavak obuke o inspekcijskom nadzoru

24.12.2015 - Obuka za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

24.12.2015 - Unapređenje novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

24.12.2015 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio novi Pravilnik o KEPU

24.12.2015 - Podrška Vladi Srbije za nastavak reforme izdavanja građevinskih dozvola

24.12.2015 - Treći program obuke instruktora za inspekcijski nadzor

23.12.2015 - Novi KEPU donosi izmene i olakšice trgovcima.

02.12.2015 - Vodič za primenu zakona o inspekcijskom nadzoru

25.11.2015 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio rezultate svoje pete godišnje Ankete 1000 preduzeća u Srbiji

24.11.2015 - U Izveštaju o napretku Srbije u evropskim integracijama naglašeno više pitanja na kojima je angažovan USAID BEP

18.11.2015 - U izveštaju Doing Business Svetske banke pohvaljene reforme sprovedene u Srbiji

18.11.2015 - Javno slušanje o Zakonu o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

18.11.2015 - Reforma upravljanja javnim investicijama

18.11.2015 - Regionalna konferencija o sivoj ekonomiji

18.11.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen privrednicima i inspektorima

18.11.2015 - Radionica za mlade preduzetnike

18.11.2015 - Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora održao treći sastanak uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

18.11.2015 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio Zakon o inspekcijskom nadzoru u Čačku

10.11.2015 - Izveštaj EU o napretku i strani investitori prepoznali ključni značaj reforme inspekcija i izdavanja građevinskih dozvola

30.10.2015 - Ministri građevinarstva iz regiona razmenili iskustva o najboljim praksama pri izdavanju građevinskih dozvola

30.10.2015 - E-Inspektor

30.10.2015 - Drugi sastanak Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

30.10.2015 - Radionice u cilju unapređenja programskog budžeta

30.10.2015 - Izrada novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

30.10.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Pirotu

30.10.2015 - Reforma izdavanja građevinskih dozvola ostvaruje uticaj

30.10.2015 - Prvi merljivi rezultati Zakona o inspekcijskom nadzoru: povećan broj registrovanih privrednih subjekata

30.10.2015 - Sistem za upravljanje javnim investicijama

30.10.2015 - Inicijativa za unapređenje finansiranja na regionalnoj konferenciji žena

30.10.2015 - Obuka sa predstavnicima banaka

30.10.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Somboru i Požarevcu

12.10.2015 - Reforma građevinskih dozvola za konkurentniji region

12.10.2015 - Povećan broj izdatih građevinskih dozvola

12.10.2015 - Radionice za unapređenje programskog budžeta

12.10.2015 - Radionica o finansiranju namenjena ženama održana u Čačku

12.10.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Užicu

12.10.2015 - Usvojeni podzakonski akti za sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

12.10.2015 - Primena sistema "E-inspektor"

15.09.2015 - Unapređenje okvira za programski budžet i pokazatelja učinka

15.09.2015 - Unapređenje programske strukture

15.09.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Jablaničkom upravnom okrugu

01.09.2015 - Broj građevinskih dozvola izdatih u prvoj polovini 2015. najveći u poslednjih šest godina

01.09.2015 - USAID BEP ukazao timu Svetske banke za izradu izveštaja Doing Business na domete reforme građevinskih dozvola

01.09.2015 - Reforma parafiskalnih nameta

01.09.2015 - Pravilnik o Knjizi evidencije prometa i uplata (KEPU)

27.08.2015 - Radionice u cilju unapređenja programskog budžeta

27.08.2015 - Novi nacrt Pravilnika o „KEPU-knjizi“

27.08.2015 - Prvi sastanak Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

27.08.2015 - Regulatorna ograničenja po razvoj lizinga

27.08.2015 - Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

27.08.2015 - Građanski vodič kroz budžet

27.08.2015 - Sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

05.08.2015 - Inicijalni sastanak Saveta za mala preduzeća i preduzetništvo

05.08.2015 - Formiranje Koordinacione komisije za inspekcije

05.08.2015 - Unapređenje regulatornog okvira "jednošalterskog sistema" za izdavanje građevinskih dozvola

22.07.2015 - Kampanja "Odbrojavanje" za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru na neregistrovane subjekte

22.07.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac

22.07.2015 - Obuka za analitičare Ministarstva finansija

22.07.2015 - Radni doručak sa ministrom finansija

22.07.2015 - Usklađivanje pravilnika o jednošalterskom sistemu

22.07.2015 - Rad na reformi procene vrednosti nepokretnosti

22.07.2015 - Zamenica premijera Zorana Mihajlović posetila pozivni centar za građevinske dozvole

22.07.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Subotici

22.07.2015 - Održan sastanak fokus-grupe sa predstavnicima Narodne banke Srbije (NBS) u cilju razmatranja ograničenja za razvoj lizinga

22.07.2015 - Trodnevno studijsko putovanje u Irsku za delegaciju Ministarstva finansija

22.07.2015 - Narodna skupština usvojila izmene i dopune Zakona o hipoteci

23.06.2015 - Pojednostavljene procedure za sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola kod vodoprivrednih organa

23.06.2015 - Podzakonski akti uz Zakon o inspekcijskom nadzoru

23.06.2015 - Razgovori o uspostavljanju regulatornog okvira za nebankarske finansijske institucije

23.06.2015 - Sekretarijat za javne politike sprovodi reformu sistema planiranja Vlade Srbije

23.06.2015 - IKEA dobila građevinsku dozvolu

23.06.2015 - Predstavljen Zakon o inspekcijskom nadzoru u Valjevu

23.06.2015 - Skup o izradi podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

23.06.2015 - Radna grupa za izmene propisa o KEPU

19.06.2015 - Pojednostavljene procedure za sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola kod vodoprivrednih organa

18.06.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru: veliki korak ka povoljnom poslovnom okruženju

18.06.2015 - Unapređene procedure za vodoprivredne organe u pogledu reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

18.06.2015 - Tehničke specifikacije za izradu novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

02.06.2015 - Sajam finansiranja u Čačku

28.05.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen privatnom i javnom sektoru u Vrnjačkoj Banji

28.05.2015 - Srednjoročno planiranje i budžetiranje

28.05.2015 - Osnovana Radna grupa za izradu podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

28.05.2015 - Unapređenje dijaloga između banaka i izvršitelja

21.05.2015 - Pozivni centar za građevinske dozvole

21.05.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru

21.05.2015 - Zagovaranje ukidanja ili smanjenja parafiskalnih nameta u Srbiji

21.05.2015 - Unapređenje upravljanja kapitalnim projektima

21.05.2015 - Vlada Srbije osnovala Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

21.05.2015 - Seminar o propisima o robnim berzama

14.05.2015 - Savet EU za ekonomske i finansijske poslove 12. maja 2015. godine posebno više pitanja na kojima USAID BEP radi posebno naglasio kao ključne rezultate i naredne korake za Srbiju

07.05.2015 - Skupština Srbije usvojila Zakon o inspekcijskom nadzoru izrađen uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

07.05.2015 - Zajednički prioriteti za 2015.

07.05.2015 - Metodologija za izradu srednjoročnih planova organa državne uprave

07.05.2015 - Akcioni plan za reformu KEPU (knjige evidencije prometa i uplata)

07.05.2015 - Pozivni centar i internet sajt za podršku „jednošalterskog sistema“ za izdavanje građevinskih dozvola

07.05.2015 - Dvodnevna konferencija „Beogradska inicijativa – rešavanje problematičnih plasmana u Srbiji“

07.05.2015 - Unapređenje sistema za sertifikaciju malih preduzeća

07.05.2015 - Diskusija o neophodnim izmenama propisa o lizingu

07.05.2015 - Reforma procene vrednosti nepokretnosti

07.05.2015 - Pojednostavljenje parafiskalnih nameta

07.05.2015 - Put ka unapređenju procene vrednosti nepokretnosti

07.05.2015 - Dan pristupa izvorima finansiranja

07.05.2015 - Vlada Srbije usvojila Uredbu o lokacijskim uslovima

07.05.2015 - Plan sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru

28.04.2015 - Međunarodni poziv za dostavljanje ponuda Za nabavku usluga razvoja, izrade i testiranja softverske aplikacije za pružanje podrške sprovođenju objedinjene procedure za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, obuku ključnih korisnika (instruktora) i pružanje usluga održavanja Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR)

17.04.2015 - Zašto prelazimo preko mostova bez upotrebne dozvole

17.04.2015 - Reforma izdavanja građevinskih dozvola: Zašto mislim da sada imamo šansu?

07.04.2015 - Narodna skupština razmatra predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru

07.04.2015 - Izmene propisa o katastru kao podsticaj reformi izdavanja građevinskih dozvola

07.04.2015 - Javna nabavka za analizu poslovnih procesa u cilju uvođenja elektronskih inspekcija

07.04.2015 - Reforma KEPU knjige

07.04.2015 - Održan sastanak za unapređenje položaja Srbije u izveštaju Doing Business Svetske banke

26.03.2015 - Transparentnost Srbija pozdravila izradu predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru kao primer dobre prakse

26.03.2015 - Održana druga prezentacija predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru za skupštinski Ekonomski kokus

26.03.2015 - Primena „jednošalterskog sistema“ za izdavanje građevinskih dozvola

25.03.2015 - Predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru predstavljen Ekonomskom kokusu u Narodnoj skupštini

25.03.2015 - Sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

25.03.2015 - Prvi mehanizam za finansiranje lanca snabdevanja u Srbiji

25.03.2015 - Seminar o izvršenju namenjen bankama

20.03.2015 - Obučeno preko 2.000 stručnjaka

20.03.2015 - Podzakonski akti i smernice za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

20.03.2015 - Nastavak reforme sistema planiranja i budžetiranja

20.03.2015 - Obuka o ulozi dobrog računovođe za bolji pristup izvorima finansiranja

18.03.2015 - Učesnici iz Srbije prisustvovali Globalnoj konferenciji o dijalogu između javnog i privatnog sektora

16.03.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru – dobar putokaz za pripremu propisa

03.03.2015 - INSPEKCIJSKI NADZOR NA NOVIM TEMELJIMA - PREVENTIVA PRE REPRESIJE

03.03.2015 - Odbori Vlade Srbije usvojili nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

03.03.2015 - Edukacija zainteresovanih aktera o sprovođenju reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

03.03.2015 - Podzakonski akti za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

03.03.2015 - Seminar sa predstavnicima institucija "centra Vlade"

03.03.2015 - Pripremljen nacrt Zakona o zaštiti od požara

03.03.2015 - "Uloga dobrog računovođe u pristupu izvorima finansiranja za MSP" širom Srbije

27.02.2015 - Portal za uspešniji biznis

23.02.2015 - Prezentacija biznis portala www.poslovanje.rs

23.02.2015 - Snaga ne leži u topuzu

12.02.2015 - PRIRUČNIK ZA ORGANIZOVANJE SELEKCIJE I REGRUTACIJE MLADIH STRUČNJAKA ZA RADNE PRAKSE I PRIPRAVNIŠTVO U DRŽAVNIM ORGANIMA

11.02.2015 - Branč za novinare posvećen pristupu izvorima finansiranja i nebankarskim finansijskim institucijama

11.02.2015 - Podzakonski akti za primenu Zakona o planiranju i izgradnji

11.02.2015 - Implementacija reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

11.02.2015 - Održan dvodnevni seminar sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija

11.02.2015 - Reforma javne uprave

11.02.2015 - Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

11.02.2015 - Model uredbe o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta dostavljen na adrese 145 gradova i opština

11.02.2015 - Usklađen pravni okvir za „jednošalterski sistem“ za izdavanje građevinskih dozvola

11.02.2015 - Radna grupa dovršila prva dva podzakonska akta za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

11.02.2015 - Narodna skupština usvojila novi Zakon o energetici i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

05.02.2015 - Alati za pravilno vršenje diskrecionih ovlašćenja u inspekcijskom nadzoru: Instrumenti smislene primene propisa

05.02.2015 - "Bele" i "crne" liste privrede: Dobar, loš, zao

02.02.2015 - RЕGIONALNЕ PRЕZЕNTACIJЕ IZMЕNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

28.01.2015 - Uputstvo za dostavljanje podataka za planska akta u cilju njihovog unosa u Centralni registar

28.01.2014 - Dobar računovođa znači povoljnije finansiranje

29.12.2014 - Uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

29.12.2014 - Predlog Zakona o budžetu za 2015. Izrađen u skladu sa metodologijom programskog budžeta

29.12.2014 - Nalazi godišnje Ankete 1000 preduzeća i podaci o pristupu izvorima finansiranja za agro sektor predstavljeni lokalnim kancelarijama za ekonomski razvoj

19.12.2014 - Narodna skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

19.12.2014 - Priprema budžeta u skladu sa programskom metodologijom

19.12.2014 - Promovisanje nebankarskih finansijskih institucija kao rešenje za neadekvatan pristup MSP izvorima finansiranja

19.12.2014 - Godišnji simpozijum ukazao na mogućnosti za smanjenje tereta parafiskalnih nameta

19.12.2014 - Narodna Skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o investicionim fondovima

19.12.2014 - Dijalog između predstavnika banaka i izvršitelja

16.12.2014 - Zakon o planiranju i izgradnji - prekretnica koja Srbiju vodi u ekonomski napredak

16.12.2014 - Vlada Srbije usvojila predlog Zakona o planiranju izgradnji

16.12.2014 - Reforma bankarskog sistema u cilju veće finansijske stabilnosti

16.12.2014 - Forum o strateškim partnerstvima i spajanjima i preuzimanjima u Srbiji i regionu

16.12.2014 - Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru dostavljen državnim organima na izjašnjenje

03.12.2014 - Sveobuhvatnim dijalogom do reforme Zakona o radu

01.12.2014 - Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji upućene resornim ministarstvima na mišljenje

01.12.2014 - Predstavnici USAID BEP sastali se sa Ministrom privrede radi dogovora o budućoj saradnji

01.12.2014 - Nastavak rada na reformi postupka procene vrednosti nepokretnosti

01.12.2014 - Priručnik i edukativni video-materijali o ulozi dobrog računovodstva u pristupu izvorima finansiranja

01.12.2014 - Jačanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

01.12.2014 - Vlada Srbije usvojila predlog Zakona o robnim berzama

01.12.2014 - Uloga dobrog računovodstva u pristupu izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća

01.12.2014 - Predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru ulazi u skupštinsku proceduru do kraja 2014.

01.12.2014 - Obuka budžetskih korisnika za koriščenje novog softvera za pripremu budžeta

01.12.2014 - Međunarodna konferencija "Jačanje MSP kroz garantne mehanizme EU i program COSME"

01.12.2014 - USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP) organizovao trodnevnu radionicu za kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Nišu

21.11.2014 - POSLOVNA ANKETA USAID-a UKAZUJE NA MANJE POBOLJŠANJE POSLOVNOG OKRUŽENJA KOJE JE I DALJE OPTEREĆENO ADMINISTRATIVNIM PROCEDURAMA I NEDOSTATKOM KAPITALA

04.11.2014 - Izrađen nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

04.11.2014 - Ostvaren napredak u uvođenju programskog budžeta

04.11.2014 - USAID BEP i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja predstavili izmene Zakona o radu u Leskovcu i Subotici

14.10.2014 - Privodi se kraju izrada nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru

14.10.2014 - Održan drugi okrugli sto sa bankarskim sektorom

14.10.2014 - Obuka u pogledu primene Zakona o radu namenjena Inspekciji rada

13.10.2014 - Pet koraka do reforme parafiskalnih nameta

13.10.2014 - USAID BEP i Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) postigli saglasnost o nastavku saradnje

13.10.2014 - Održana završna javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

19.09.2014 - PREDSTAVLJENI REZULTATI PROGRAMA RADNIH PRAKSI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE

18.09.2014 - Seminar o izmenama i dopunama Zakona o radu održan u Novom Sadu

18.09.2014 - Javna rasprava o Zakonu o inspekcijskom nadzoru

18.09.2014 - Formirana Radna grupa za procenu vrednosti nepokretne imovine

18.09.2014 - Promovisanje izmena i dopuna Zakona o radu

18.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

18.09.2014 - Studijsko putovanje u Makedoniju radi upoznavanja sa elektronskim sistemom za izdavanje građevinskih dozvola

18.09.2014 - Američka ambasada organizovala okrugli sto o analizi efekata propisa

18.09.2014 - Unapređeni nacrt Zakona o robnim berzama

08.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji

08.09.2014 - Poslovni internet portal poslovanje.rs

08.09.2014 - Zajednički plan kampanje i edukacije javnosti o Zakonu o radu

08.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

08.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

08.09.2014 - Međuresorna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

08.09.2014 - Unapređen informacioni sistem za pripremu budžeta

08.09.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i evropske integracije Srbije

26.08.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji okupila preko 800 učesnika

26.08.2014 - Reforma inspekcija napreduje

26.08.2014 - Informacioni sistemi za inspekcije, izdavanje građevinskih dozvola i programski budžet

26.08.2014 - Izrađen skup preporuka za reformu parafiskalnih nameta

26.08.2014 - USAID BEP pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u cilju razvoja sistema e-inspekcija

26.08.2014 - Podrška Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine za uvođenje programskog modela budžeta

24.07.2014 - Izmene Zakona o radu kvalitetan pomak

24.07.2014 - USAID BEP postavlja temelje reforme inspekcijskog nadzora kroz saradnju sa partnerima

24.07.2014 - USAID BEP pomaže Vladi Srbije da ponovo pokrene reformu sistema izdavanja građevinskih dozvola

24.07.2014 - Prošireno dejstvo kolektivnih ugovora: uništavanje radnih mesta radi očuvanja uticaja sindikata

24.07.2014 - Baza podataka o prometu nekretnina

15.07.2014 - Šta novi zakon donosi radniku a šta poslodavcu

15.07.2014 - IZMENE ZAKONA O RADU KVALITETAN POMAK – POTREBNA DALJA UNAPREĐENJA

10.07.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža pomoć Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine u primeni programskog modela budžeta

10.07.2014 - USAID BEP i Poreska uprava razmenili iskustva o inspekcijskom nadzoru

10.07.2014 - Video spot koji u pozitivnom svetlu predstavlja izmene Zakona o radu stekao veliku popularnost na sajtu YouTube

10.07.2014 - USAID BEP i Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) organizovali okrugli sto posvećen odnosu bankarskog sektora prema finansiranju MSP

10.07.2014 - USAID BEP podržao konferenciju o upravljanju projektima u državnom sektoru

10.07.2014 - USAID BEP pruža tehničku pomoć za unapređenje pravnog okvira za hipoteku u Srbiji

26.06.2014 - Prošireno dejstvo kolektivnih ugovora: uništavanje radnih mesta radi očuvanja uticaja sindikata

25.06.2014 - Okrugli sto - Stop sivoj ekonomiji

20.06.2014 - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA JE VELIKI IZAZOV ZA SRPSKU VLADU

19.06.2014 - PODRŠKA USAID-A EFIKASNOJ PRIMENI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

17.06.2014 - Premijer Vučić najavio ključne reforme

17.06.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i NALED predstavili novi video-spot o Zakonu o radu

17.06.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i NALED predstavili „Regulatorni indeks Srbije“ (RIS) za 2014.

06.06.2014 - PREDSTAVLJEN II REGULATORNI INDEKS SRBIJE

05.06.2014 - Uvođenje programskog modela budžeta na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine (APV)

05.06.2014 - Zakon o inspekcijskom nadzoru biće donet do kraja 2014.

05.06.2014 - USAID BEP predstavio preliminarne nalaze o KEPU-knjizi Ministarstvu trgovine i telekomunikacija i Privrednoj komori Srbije

04.06.2014 - REFORMA INSPEKCIJSKOG NADZORA: Usklađivanje sa dobrom međunarodnom praksom i standardima

03.06.2014 - Moramo učiti kako da trošimo pare

26.05.2014 - Memorandum o razumevanju PKS i USAID BEP projekta

21.05.2014 - Skup o programskom budžetu sa predstavnicima Sektora budžeta Ministarstva finansija

21.05.2014 - USAID BEP pozvan da pruži tehničku podršku novoj Vladi Srbije pri izmeni propisa o izdavanju građevinskih dozvola

21.05.2014 - Izmene i dopune Zakona o hipoteci

21.05.2014 - Reforma Zakona o radu sve izvesnija

21.05.2014 - U središtu pažnje - JPP

30.04.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) potpomogao izradu fiskalnih multiplikatora kojima se unapređuje sposobnost Ministarstva finansija i Fiskalnog saveta da procene uticaj fiskalne konsolidacije na privredni oporavak Srbije

30.04.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) razmotrili napredak reforme neporeskih i parafiskalnih nameta

22.04.2014 - Sinergija - Poslovni žurnal nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj

09.04.2014 - Na građevinsku dozvolu se čeka oko 17 meseci

08.04.2014 - Kofer papira do kamena temeljca

07.04.2014 - Kroz lavirint do građevinske dozvole

01.04.2014 - Privreda plaća 384 neporeska nameta

31.03.2014 - Takse brišu, a dve stižu

21.03.2014 - Ko vreba iz SENKE?

21.03.2014 - Bolje sprečiti nego lečiti

21.03.2014 - Rade legalno bez radnika

21.03.2014 - Plaćamo skupu državu

21.03.2014 - Država mnogo uzima

21.03.2014 - Igra u kojoj svi gube

21.03.2014 - Privreda plaća 384 neporeska nameta

19.03.2014 - Preporuke koje je izradio USAID BEP uvrštene u Strategiju i Akcioni plan za razvoj preduzetništva

19.03.2014 - USAID BEP nastavlja da pruža tehničku pomoć Ministarstvu građevinarstva i urbanizma u cilju reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

19.03.2014 - Informativna kampanja o značaju reforme Zakona o radu

19.03.2014 - Obuka za novoimenovane izvršitelje

19.03.2014 - USAID BEP i Udruženje banaka Srbije (UBS) predložili izmene propisa o sredstvima obezbeđenja

19.03.2014 - Javna rasprava o Zakonu o robnim berzama

19.03.2014 - USAID BEP koordinira reformu parafiskalnih nameta

19.03.2014 - Unapređenje procene vrednosti nepokretne imovine

19.03.2014 - USAID BEP omogućio talentovanim mladima stručnu praksu u partnerskim organima državne uprave

28.02.2014 - Do kraja godine urbanistički planovi Srbije na Internetu

25.02.2014 - Laka procedura za bolje uslove poslovanja

25.02.2014 - Zakon o inspekcijskom nadzoru

25.02.2014 - Smanjeni troškovi poslovanja malih i srednjih preduzeća

29.01.2014 - Nastavak projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“

29.01.2014 - Uspešno okončan prvi program radnih praksi u organima javne uprave

17.01.2014 - Programski budžet: Transparentnije ka rezultatima

16.01.2014 - Kompletan izveštaj Ankete 1000 preduzeća

24.12.2013 - ADMINISTRATIVNE PROCEDURE KOŠTAJU SRPSKU PRIVREDU MILIJARDU I SEDAM MILIONA EVRA

24.12.2013 - U susret Zakonu o inspekcijskom nadzoru: Do leta "krovni" zakon

16.12.2013 - Izmene zakona o radu - Obećavaju nam više posla ako budu lakse otpuštali

12.12.2013 - Novi zakon o robnim berzama

06.12.2013 - Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji

02.12.2013 - Reforma inspekcijskog nadzora radi sprečavanja nelegitimnog poslovanja

18.11.2013 - Privredna društva bez zaposlenih: tajna brojnosti i uspeha

13.11.2013 - POSLOVNA ANKETA USAID POKAZUJE NEZNATNO POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE OPTEREĆENO ADMINISTRACIJOM I KAMATAMA

08.11.2013 - PRVI NALAZI POSLOVNE ANKETE USAID-a UKAZUJU NA BOLJE POSLOVNO OKRUŽENJE U SRBIJI

07.11.2013 - Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

22.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo finansija uspešno sprovode pilot-program uvođenja metodoloških smernica novog programskog budžeta

22.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku Narodnoj banci Srbije za unapređenje procene vrednosti nepokretne imovine

21.10.2013 - USAID BEP i Unija poslodavaca Srbije organizovali okrugli sto za preduzetnice

21.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio zainteresovanim stranama javno-privatna partnerstva

18.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o robnim berzama održali javnu raspravu sa predstavnicima banaka

17.10.2013 - USAID BEP i Ministarstvo pravde i državne uprave usaglasili strukturu i sadržinu prve verzije Nacrta Zakona o inspekcijama

16.10.2013 - USAID BEP nastavlja aktivnosti na unapređenju okruženja za lizing

15.10.2013 - USAID BEP pruža podršku za izgradnju nadzornih kapaciteta Komisije za hartije od vrednosti

15.10.2013 - USAID BEP pruža podršku za izradu Zakona o rizičnom kapitalu (venture capital)

14.10.2013 - USAID BEP i Regionalna privredna komora Požarevac održali prezentaciju studije o sivoj ekonomiji

09.10.2013 - Privrednice razmatraju načine lakšeg pristupa izvorima finansiranja sa ciljem otvaranja novih radnih mesta u Srbiji

01.10.2013 - U šumi propisa ni inspekcije se ne snalaze

01.10.2013 - Džaba i koncesija, Srbiju nema ko da gradi

23.09.2013 - USAID BEP i Ministarstvo finansija nastavljaju rad na uvođenju programskog budžeta

23.09.2013 - Vlada Srbije najavila veću posvećenost ekonomskim pitanjima

23.09.2013 - Praćenje uticaja reforme propisa na privredu

23.09.2013 - Žene u parlamentu podržale reformu Zakona o radu

20.09.2013 - Faktoring - brže do novca

10.09.2013 - Vlada Srbije najavila veću posvećenost ekonomskim pitanjima

09.09.2013 - Podrška neprekidnom praćenju uticaja reforme propisa na privredu

06.09.2013 - Koncept budućeg Zakona o inspekcijama

05.09.2013 - Reforme radnog zakonodavstva predstavljene ženama u parlamentu

04.09.2013 - Održano sedam okruglih stolova o pristupu izvorima finansiranja

03.09.2013 - Okrugli sto o pristupu izvorima finansiranja održan u Privrednoj komori Beograda

02.09.2013 - Strategija reforme inspekcija

30.08.2013 - Izrađena prva radna verzija nacrta izmena Zakona o planiranju i izgradnji

29.08.2013 - Radna grupa za izradu Zakona o robnim berzama nastavlja rad na pripremi analize efekata propisa

28.08.2013 - USAID BEP učestvovao u drugom sastanku međuresorne radne grupe za izradu novog Zakona o planiranju i izgradnji

27.08.2013 - Komisija za javno-privatna partnerstva (JPP) usvojila Metodologiju vrednosti za novac (Value-for-Money Methodology, VfMM)

26.08.2013 - International Factoring Group (IFG) odala priznanje aktivnostima na izradi Zakona o faktorinug

26.07.2013 - Radna verzija zakona o robnim berzama

23.07.2013 - Koncept reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

22.07.2013 - USAID Projekta za bolje uslove poslovanja priključuje se Radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o inspekcijama

16.07.2013 - Usvojen Zakon o faktoringu

27.06.2013 - USAID predstavio vodič za reformu procesa izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji

26.06.2013 - Komora izvršitelja odala priznanje USAID Projektu za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) za uspešnu saradnju u reformi izvršnog postupka

25.06.2013 - Ministarstvo pravde i državne uprave zvanično imenovalo dva eksperta USAID BEP za članove Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijama

24.06.2013 - USAID BEP i Beogradska otvorena škola odabrali 15 praktikanata

20.06.2013 - Ministarstvo finansija i privrede (MFP) pokrenulo nov mehanizam dodele bespovratnih sredstava za nabavke opreme razvijen uz pomoć USAID BEP

19.06.2013 - USAID BEP i Ministarstvo finansija i privrede organizovali okrugli sto sa privrednicima iz niškog regiona

18.06.2013 - Srpska asocijacija menadžera (SAM) i USAID BEP organizovali radni doručak o sredstvima obezbeđenja

06.06.2013 - Zajedničke aktivnosti poslovnih udruženja u pogledu reforme radnog zakonodavstva

06.06.2013 - Stalno zagovaranje reforme inspekcija

05.06.2013 - Obuka za izvršitelje i radionica o najboljoj praksi u nadzoru nad radom izvršitelja

04.06.2013 - Nove mogućnosti za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP)

03.06.2013 - Spreman nacrt Koncepta reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

31.05.2013 - Unapređenje Strategije reforme javne uprave u pogledu inspekcija

30.05.2013 - Studija „Siva ekonomija u Srbiji: Novi nalazi i preporuke za reforme“ predstavljena u Narodnoj skupštini

29.05.2013 - Međuresorna radna grupa za uvođenje programskog budžeta

28.05.2013 - Dvodnevna radionica za Radnu grupu za izradu Zakona o robnim berzama

14.05.2013 - USAID BEP pokrenuo programe izgradnje kapaciteta javnog sektora

13.05.2013 - USAID BEP održao petu tematsku diskusiju o reformama radnog zakonodavstva

10.05.2013 - Ministarstvo finansija i privrede najavilo konačno ukidanje naknade za korišćenje zemljišta na osnovu preporuka studije USAID BEP

09.05.2013 - USAID BEP nastavlja učešće u zajedničkoj radnoj grupi o usklađivanju propisa o hartijama od vrednosti, na poziv Ministarstva finansija i privrede

08.05.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenuo javno-privatni dijalog o „deagencifikaciji“ u Srbiji

26.04.2013 - USAID BEP stvorio konsenzus o budućem toku unapređenja postupka izdavanja građevinskih dozvola

25.04.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pomogao Ministarstvu finansija i privrede – Sektoru budžeta da izradi metodologiju za procenu fiskalnog uticaja (Fiscal Impact Assessment, FIA)

24.04.2013 - USAID BEP i Ministarstvo finansija i privrede inicirali niz okruglih stolova sa ciljem promovisanja finansijskog osnaživanja MSP u Srbiji

23.04.2013 - Neophodne su reforme u sektoru lizinga

22.04.2013 - Niz okruglih stolova sa privrednicima o ključnim reformama poslovnog okruženja

19.04.2013 - Nacrt studije sa preporukama za uređenje sistema državnih agencija u Republici Srbiji

19.04.2013 - Nacrt studije sa preporukama za uređenje sistema državnih agencija u Republici Srbiji - Rezime studije

03.04.2013 - Siva ekonomija u Srbiji – novi nalazi i uticaj na privredni razvoj

03.04.2013 - USAID predstavio mogućnosti za unapređenje finansiranja privrede

03.04.2013 - Praktična obuka izvršitelja

03.04.2013 - „Siva knjiga“ NALED-a i nagrade za reformatore godine

03.04.2013 - Unapređenje tržišta korporativnih obveznica u Srbiji

03.04.2013 - Preporuke za poboljšanje likvidnosti

03.04.2013 - Indeks poslovnog okruženja

03.04.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja postao deo nove radne grupe za izradu Zakona o robnim berzama

03.04.2013 - Evaluacija inicijativa za uspostavljanje javno-privatnih partnerstava (JPP) u Srbiji

03.04.2013 - Veliki korak ka uvođenju programskog budžetiranja

03.04.2013 - Dalja racionalizacija taksi i naknada koje plaća privreda

03.04.2013 - Obuka za narodne poslanike i stručne službe Narodne skupštine o analizi efekata propisa

03.04.2013 - Okrugli sto o unapređenju procene vrednosti nekretnina u Srbiji

03.04.2013 - Stručna praksa pruža priliku mladima i povećava kapacitet Vlade Srbije za sprovođenje reformi

03.04.2013 - Koordinacija aktivnosti socijalnih partnera u pripremama za reformu Zakona o radu

03.04.2013 - Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

02.04.2013 - U.S. Agency for International Development Announcement call for Public - Private Alliance Proposals in Serbia

20.03.2013 - Studija USAID-a otkrila da Srbija suzbijanjem sive ekonomije može da poveća poreske prihode za 33 milijarde dinara u naredne tri godine

01.03.2013 - Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

30.01.2013 - Praktična obuka za izvršitelje - korak ka uspešnoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju

30.01.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja izradio pilot-projekat za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje nabavke opreme

30.01.2013 - "Knjiga preporuka" USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) priznata kao važna smernica za poboljšanje pristupa izvorima finansiranja

18.01.2013 - Bolja javna uprava kroz program radnih praksi

16.01.2013 - Priprema Metodologije value-for-money for PPP project assesment

14.12.2012 - Reforme zakona o radu i promene neophodne su za prevazilaženje krize nezaposlenosti u Srbiji, pokazuju rezultati nove studije

30.11.2012 - Bolji pristup izvorima finansiranja ključan je za otvaranje novih radnih mesta i privredni rast - USAID predlaže kako da se poboljša pristup izvorima finansiranja malim i srednjim preduzeća

21.11.2012 - Parafiskalni nameti evidentirani i eliminisani

20.11.2012 - Reforma postupka izdavanja građevinskih dozvola dovešće do bržeg završetka projekata, podstaći privredni razvoj i povećati zaposlenost

19.11.2012 - Predložene mere fiskalne konsolidacije za period od 2012. do 2016. prema preporuci Fiskalnog saveta

16.11.2012 - Godišnja Anketa 1000 preduzeća USAID BEP-a

15.11.2012 - Zakon o faktoringu – podrška razvoju sektora faktoringa

14.11.2012 - Donet novi Kodeks korporativnog upravljanja

12.11.2012 - Kampanja "Pitajte kada" za podršku boljem poslovnom okruženju

09.11.2012 - Ukidanje parafiskalnih nameta u građevinskoj industriji

08.11.2012 - Obuka za sudije – primena najsloženijih koncepata Zakona o privrednim društvima i korporativnog upravljanja

07.11.2012 - Procena vrednosti imovine je ključan problem za pristup izvorima finansiranja

06.11.2012 - Jačanje uloge parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju

05.11.2012 - Vlada Srbije opredeljena za poboljšanje konkuretnosti privrede i nastavak reformi

23.10.2012 - Srbija napredovala na 86. mesto po lakoći poslovanja

18.10.2012 - Kodeks korporativnog upravljanja objavljen u Službenom glasniku

26.09.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pružio podršku izradi novousvojenog Kodeksa korporativnog upravljanja

26.09.2012 - Fiskalni savet predlaže čitav niz mera fiskalne konsolidacije za period 2012-2016

25.09.2012 - Održan seminar na temu "Jačanje uloge Parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju"

24.09.2012 - USAID predlaže izmene u izdavanju građevinskih dozvola

04.09.2012 - Plan reformi radi efikasnijeg izdavanja građevinskih dozvola

04.09.2012 - Tehnička podrška Ministarstvu finansija i ekonomije za pojednostavljenje parafiskalnih nameta

04.09.2012 - Kampanja „Pitaj kada“ pruža podršku ukidanju parafiskalnih nameta

08.06.2012 - I na mostu i na ćupriji: Parafiskalni nameti koštaju privredu 730 miliona evra

08.06.2012 - Novi Zakon o faktoringu – korak više ka rešavanju problema nelikvidnosti u Srbiji

08.06.2012 - Zakon o tržištu kapitala – jasan regulatorni okvir

08.06.2012 - Efikasnija naplata potraživanja - ka primeni reforme izvršnog postupka

08.06.2012 - Poljoprivredni razvoj zahteva sveobuhvatnu reformu sistema inspekcija

08.06.2012 - U susret e-upravi: pilot-projekat elektronske inspekcije

08.06.2012 - Komisija za javno-privatna partnerstva odobrila prvi projekat javno-privatnog partnerstva

08.06.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao panel pod nazivom „Promena paradigme finansija javnog sektora“ na „Kopaonik biznis forumu“

08.06.2012 - Udruženi u podršci reforme inspekcija: vodeća poslovna udruženja zagovaraju sveobuhvatnu reformu

08.06.2012 - Novi Kodeks korporativnog upravljanja

08.06.2012 - Efikasno korišćenje pokazatelja učinka u planiranju i budžetiranju

08.06.2012 - Sektor za budžet Ministarstva finansija razmatra brže uvođenje programskog budžetiranja

08.06.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku izgradnji kapaciteta Uprave za javni dug

08.06.2012 - Edukacija Komisije za hartije od vrednosti

08.06.2012 - Unapređenje supervizije u Komisiji za hartije od vrednosti

08.06.2012 - Održana obuka za upravljanje rizikom javnog duga u Upravi za javni dug

06.06.2012 - USAID i Unija poslodavaca skreću pažnju na probleme sa kojima se susreću žene u pristupu izvorima finansiranja

19.04.2012 - Skriveni porezi koštaju srpsku privredu 730 miliona evra

19.04.2012 - Mostovi i ćuprije - Sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Srbiji - Popis, analiza efekata, preporuke za reformu

12.04.2012 - Nova pravila, primena i efekti zakona o tržištu kapitala

04.04.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, Američka privredna komora u Srbiji, Unija poslodavaca Srbije, Srpska asocijacija menadžera, NALED, Privredna komora Srbije i Kancelarija za regulatornu reformu ujedinjeni u apelu za reformu inspekcijskog sistema

03.04.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja na Kopaonik biznis forumu Panel-diskusija

03.04.2012 - Ponovno pokretanje reforme programskog budžetiranja

02.04.2012 - Tržište kapitala - institucije, ulaganja, zaštita investitora

21.03.2012 - Poboljšanje upravljanja javnim resursima u Srbiji

19.03.2012 - Fiskalna pravila za kontrolu javnog duga EU moraju biti primenjena u Srbiji

19.03.2012 - Objavljen godišnji konkurs za dodelu grantova

16.03.2012 - II godišnji ručak sa predstavnicima medija

13.03.2012 - Predlog koncepta inspekcijskog informacionog sistema Republike Srbije

12.03.2012 - Radni doručak - Novi Zakon o privrednim društvima

11.03.2012 - Prvi put objavljena lista parafiskalnih nameta privredi

11.03.2012 - Fokus-grupe – još jedan korak ka strategiji reforme inspekcijskog nadzora

11.03.2012 - Podrška za primenu novih propisa o javno-privatnim partnerstvima

11.03.2012 - Profesionalni izvršitelji - šansa za samozaposlenje

11.03.2012 - Nova Strategija regulatorne reforme 2012-2014

11.03.2012 - Reforma radnog prava u Srbiji je neophodna

11.03.2012 - Kontrolu javne potrošnje treba da vrši i Narodna skupština

11.03.2012 - Ministarstvo finansija Srbije u poseti italijanskom Ministarstvu finansija i ekonomije i Banci Italije

11.03.2012 - Bolja izrada budžeta uslov za efikasno upravljanje javnim finansijama

11.03.2012 - Poboljšanje institucionalnih i izveštajnih kapaciteta Uprave za javni dug

11.03.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pružio obuku o održivosti javnog duga Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Upravi za javni dug, Upravi za trezor i Fiskalnom savetu

11.03.2012 - Pravilna primena Zakona o tržištu kapitala

11.03.2012 - Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća

11.03.2012 - Savremene robne berze - šansa za srpsku privredu

11.03.2012 - Planira se izrada Zakona o faktoringu

08.03.2012 - Novi okvir za korporativno upravljanje.

06.03.2012 - Održan 12. Veliki forum menadžera

01.02.2012 - Robne berze - Šansa za srpsku privredu

01.02.2012 - USAID Program za bolje uslove poslovanja 23. i 24. januara organizovao studijsku posetu italijanskom Ministarstvu finansija i ekonomije i narodnoj banci Italije

27.12.2011 - Predstavljena strategija Regulatorne reforme 2011 - 2014

20.12.2011 - USAID Program za bolje uslove poslovanja pružio podršku izradi nacrta nove strategije regulatorne reforme

14.12.2011 - Rezultati istraživanja USAID Projekta za bolje uslove poslovanja podstakli Vladu Srbije da osnuje radno telo za reformu inspekcijskog nadzora

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja podržava promovisanje javno-privatnih partnerstava u Srbiji

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio rezultate dve inovativne studije

14.12.2011 - Ministarstvo pravde objavilo poziv za prijavljivanje za ispit za izvršitelje

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Vladina Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa pokrenuli nove aktivnosti radi sprovođenja regulatornih reformi i vođenja dijaloga između javnog i privatnog sektora

14.12.2011 - Verica Kalanović, zamenica premijera i predsedavajuća međuresorne radne grupe za reformu inspekcijskog nadzora, razgovaraće o ključnim elementima budućeg programa za reformu inspekcijskog nadzora sa Donaldom Mekreom, savetnikom USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao okrugli sto "Strateško planiranje i reforme postupka izrade budžeta" u Domu Narodne skupštine

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao doručak za novinare sa Dušanom Vujovićem o upravljanju javnim finansijama

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao uvodnu obuku iz oblasti upravljanja javnim dugom za Upravu za javni dug (UJD) i Trezor

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao tri obuke za Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva finansija u okviru granta za ekonometrijsku podršku

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja sa pružanjem pomoći Fiskalnom savetu za izgradnju kapaciteta

14.12.2011 - Komisija za hartije od vrednosti usvojila 17 podzakonskih akata o tržištu kapitala izrađenih u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao okrugle stolove u Nišu, Subotici i Šapcu o pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao prezentaciju na 10. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja rad na razvoju savremene produktne berze

14.12.2011 - Komisija za hartije od vrednosti priprema se za izmene propisa o javnim finansijama uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

21.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja započeo dijalog sa malim i srednjim preduzećima u cilju olakšanja pristupa izvorima finansiranja

17.11.2011 - Vlada Srbije spremna da sprovede regulatorne reforme na osnovu dve inovativne studije

07.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) u Nišu održao okrugli sto o pristupu izvorima finansiranja

07.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja omogućio diskusiju o predlozima novih zakona o javno-privatnim partnerstvima

04.11.2011 - Potpredsednica Vlade Republike Srbije najavila inicijativu za reformu inspekcija

04.11.2011 - Prva procena administrativnih troškova poslovanja i prvo sveobuhvatno istraživanje preduzeća u Srbiji

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) planira da obezbedi podršku za osnivanje registra prostornih i urbanističkih planova na internetu

04.11.2011 - Druga konferencija o javno-privatnim partnerstvima održana  2. novembra u Beogradu

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) sproveo procenu sistema za upravljanje dugom (TRASSET) Uprave za javni dug (UJD)

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) koordinirao donatorske aktivnosti na uvođenju planiranja budžeta prema učinku

04.11.2011 - Stručnjaci za ekonometriju i fiskalnu politiku koje je angažovao USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pružaju pomoć Fiskalnom savetu

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pokrenuo niz okruglih stolova o pristupu finansiranja malih i srednjih preduzeća

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) nastavlja aktivnosti na razvoju savremene produktne berze

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža stručnu pomoć u izradi podzakonskih akata za tržišta kapitala

04.11.2011 - Komisija za hartije od vrednosti priprema se za izmene u Zakonu o javnom dugu uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)

18.10.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) podstiče i unapređuje javno-privatni dijalog kroz sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju

18.10.2011 - Stručna podrška koju USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža Ministarstvu pravde rezultirala je donošenjem novog podzakonskog propisa za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika)

05.10.2011 -Stručna podrška koju USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža Ministarstvu pravde rezultirala je donošenjem novog podzakonskog propisa za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Pravilnik o ispitu za izvršitelja)

05.10.2011 - USAID projekat za bolje uslove poslovanja u Srbiji poziva kandidate da se prijave za poziciju IT konsultanta

27.09.2011 - Poziv na reformu inspekcijskog sistema u Srbiji

22.09.2011 - USAID-BEP pomaže Makro-Fiskalnom odeljenju Ministarstva finansija u pružanju što pouzdanijih dugoročnih fiskalnih projekcija.

22.09.2011 - Serija okruglih stolova stolova na temu „Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća“

22.09.2011 - Učinjen prvi korak ka razvoju robne berze kao dela finansijskog tržišta Srbije

22.09.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža tehničku pomoć i regionalno iskustvo u izradi podzakonskih akata vezanih za Zakon o tržištu kapitala

22.09.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) podržava pokretanje novog ciklusa regulatorne reforme

22.09.2011 - Vlada Srbija usvojila Uredbu o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

22.09.2011 - Reformom inspekcija do rasterećenja privrede

21.09.2011 - Usvojen prvi podzakonski propis za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju

25.08.2011 - Ministarstvo pravde i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja zajednički rade na pripremi podzakonskih akata za primenu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

25.07.2011 - Održana serija okruglih stolova na temu reforme inspekcijskog sistema

Jul 2011 - Ministarstvo pravde i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja rade na sprovođenju reformskog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

27.06.2011 - Održana druga po redu javna rasprava o Nacrtu uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

26.06.2011 - Prevod novousvojenog Zakona o tržištu kapitala

13.06.2011 - Održana javna rasprava o Nacrtu uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

31.05.2011. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja zvanično je počeo sa radom u srbiji

 

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.