Smernice


Smernice i sumarni izveštaji su kratki zapisi, članci ili ekspozei koji prenose nužne kritike politika koje utiču na razvoj poslovanja i pravce delovanja, ili pitanja koja treba postaviti u vezi njihovog rešavanja. Oni sadrže procene aktuelnih pitanja i implikacija za poslovanje, interesantne informacije ili ideje o specificnim pitanjima koja mogu da oblikuju buduće kreiranje politike, i / ili preporuke o politikama.

Vaši komentari i sugestije su dobrodošli, a postoji i mogućnost davanja komentara na kraju svakog zapisa. Doprinosi sadržaju ovog odeljka mogu se poslati na sledeću elektronsku adresu Policy Café Serbia: info@policycafe.rs.

Mišljenja izražena u ovim zaključcima o politikama su mišljenja autora i nužno ne odražavaju stavove USAID-a, Cardno Emerging Markets USA, njihovih filijala, partnera ili zaposlenih, ili Vlade Srbije.

 

15.06.2016
Kako optimalno iskoristiti svaki dinar iz budzeta
Sandra Rodic, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.06.2016
Maraton do sopstvenog novca
Aleksandar Zaric, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.06.2016
Reforme iz ugla domaceg preduzetnistva
Vladimir Jovanovic, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.06.2016
Triput meri, jednom seci
Dragana Stanojevic, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.07.2015
Kako unaprediti dostupnost bankarskih kredita
Ana Jolović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.07.2015
Zašto je lizing popularan u Evropi a zanemarljiv u Srbiji
Vladimir Jovanovi ć, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.07.2015
Zašto je važno urediti i unaprediti profesiju procenitelja
Sandra Rodić , USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

16.01.2014
Fjučers čuva žito
Ana Jolović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

16.12.2013
Developments Affecting the Valuation Profession in Serbia and Proposed Transactions Database
USAID BEP’s Consultant presentation at Serbian Association of Banks

19.10.2012
Može li Srbija da sledi primer Irske?
Rada Aranđelović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Vladimir Jovanović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

29.05.2012
Kontrola uplate poreza na zarade u bankama – koje su moguće posledice?
Vladimir Jovanović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Anthony Sinclair, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

14.05.2012
Faktoring i sloboda ugovaranja
Ana Jolović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Milan Stefanović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

14.03.2012
Nacrt Zakona o Razvojnoj banci Republike Srbije – Studija slučaja: Nedostatak javne debate
Sandra Rodić, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

16.11.2011
Konkurentnost finansijskog sektora - Kako se Srbija rangira među sličnim državama?
Vladimir Jovanović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

10.11.2011
Produktna berza: Potreba za produktnom berzom u Srbiji i mogući okvir njenog rada
Žaklina Stojanović, savetnik na USAID Projektu za bolje uslove poslovanja
Ana Jolović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

09.11.2011
Regulativa produktne berze u Srbiji: Da li bi je trebalo razdvojiti od Zakona o tržištu kapitala ili ne?
Ana Jolović, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

09.11.2011
Reforma investicionih fondova
Sandra Rodić, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.