Resursi i linkovi

Medunarodni linkovi i izvori

 

Izvori podataka o finansijskom sektoru

Banka za međunarodna poravnanja - www.bis.org

Statističko odeljenje Finansijskog sektora Svetske banke - http://data.worldbank.org/country/serbia

Statistička stranica Finansijskog sektora MMF-a - http://www.imf.org/external/country/SRB/index.htm

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – podaci o Srbiji - http://www.ebrd.com/pages/country/serbia.shtml

Medunarodna udruženja i tela za uspostavljanje standarda

Banke

Bazelski komitet za superviziju banaka - http://www.bis.org/bcbs

Banka za međunarodna poravnanja - www.bis.org

Međunarodna bankarska federacija - www.ibfed.org

Međunarodna asocijacija institucija za osiguranje depozita - www.iadi.org

Hartije od vrednosti i tržišta kapitala

Međunarodna organizacija komisija za hartije od vrednosti (IOSCO) - http://www.iosco.org

Međunarodna asocijacija službi za hartije od vrednosti - http://www.issanet.org

International Securities Association for Institutional Trade Communication (ISITC) - - http://www.isitc.org

Međunarodna asocijacija tržišta kapitala - http://www.icmagroup.org

Međunarodna asocijacija zajmodavaca za hartije od vrednosti - http://www.isla.co.uk

Osiguranje i penzije

Međunarodna asocijacija supervizora osiguranja - http://www.iaisweb.org

Međunarodna asocijacija supervizora penzionog osiguranja - http://www.iopsweb.org

Nebankarske finansijske institucije

Međunarodna asocijacija mikrofinansijskih investitora - http://www.iamfi.com

Udruženje mikrofinansijera - www.microfinanceassociation.org

Konsultantske grupe za pomoć siromašnima - http://www.cgap.org/p/site/c

Mikrofinansijska mreža - http://www.mfnetwork.org

Međunarodno udruženje za finansije i lizing - http://www.ifla.com

Evropska lizing udruženja - http://www.leaseurope.org

Međunarodna faktoring asocijacija - http://www.factoring.org

Investitori u vlasnicki kapital u regionu Jugoistocne Evrope

Tražite vlasnicki kapital? Sledeca tabela daje informacije o investicionim fondovima koji pokrivaju region jugoistocne Evrope. Ukoliko imate informacije o drugim fondovima ili izvorima, molimo vas da nam ih prosledite.

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.