Smernice


Smernice i sumarni izveštaji su kratki zapisi, članci ili ekspozei koji prenose nužne kritike politika koje utiču na razvoj poslovanja i pravce delovanja, ili pitanja koja treba postaviti u vezi njihovog rešavanja. Oni sadrže procene aktuelnih pitanja i implikacija na poslovanje, interesantne informacije ili ideje o specifičnim pitanjima koja mogu da oblikuju buduće kreiranje politike, i / ili preporuke o politikama.

Vaši komentari i sugestije su dobrodošli, a postoji i mogućnost davanja komentara na kraju svakog zapisa. Doprinosi sadržaju ovog odeljka mogu se poslati na sledeću elektronsku adresu Policy Café Serbia info@policycafe.rs.

Mišljenja izražena u ovim zaključcima o politikama su mišljenja autora i nužno ne odražavaju stavove USAID-a, Cardno Emerging Markets USA, njihovih filijala, partnera ili zaposlenih, ili Vlade Srbije.

02.07.2012
Pogledi sa ekonomskog Vivaldi foruma na Mokroj Gori - 10 Prioritetnih mera nove Vlade za podršku privredi i ekonomskom razvoju Srbije
Kori Udovički, savetnica USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

15.05.2012
Dinamika javnog duga, rizici dužničke krize i kontrola javnog duga
Milojko Arsić, savetnik USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

02.04.2012
Kako poboljšati upravljanje javnim resursima u Srbiji
Dušan Vujović, profesor FEFA-e i savetnik USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

01.02.2012
Izveštaj Svetske banke o evropskom modelu razvoja
Džo Lauter (Joe Lowther), USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

18.11.2011
Novi model za ekonomski rast u Srbiji
Entoni Sinkler (Tony Sinclair), USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

16.11.2011
Zašto su važni fiskalni propisi?
Majda Sedej, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

15.11.2011
Niska stopa štednje sputava privredni rast
Entoni Sinkler (Tony Sinclair), USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

09.11.2011
Fiskalni savet – Cime se bavi i zašto je to važno?
Majda Sedej, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja

09.11.2011
Države moraju da uvode novine. Kako obezbediti efikasnost propisa (u Evro - regiji u nastajanju)
Govor Tomasa Miroua (Thomas Mirow), predsednika Evropske banke za obnovu i razvoj, na Ekonomskim susretima u Aix-en-Provence

 

 


Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.