Istraživanja i publikacije

 

Na ovim stranama možete izveštaje, studije i procene o finansijskom sektoru u Srbiji i njegovoj ulozi u pokretanju privrednog razvoja. Svi ovi dokumenti dobijeni su iz više različitih izvora. Neke od njih objavili su sam USAID Projekat za bolje uslove poslovanja ili drugi projekti USAID-a, ili su izrađeni u saradnji sa drugim partnerskim organizacijama. Pojedine dokumente izradili su vodeći ekonomisti, kreatori politike, stručnjaci koji se u praksi bave ovim pitanjima, i druge donatorske organizacije koje doprinose ostvarivanju ciljeva ovog internet sajta.

Dokumenti su razvrstani po oblastima politike:

·         Poslovno okruženje i konkurentnost

·         Reforma sistema inspekcijskog nadzora

·         Regulatorna reforma

·         Korporativno upravljanje

·         Izvršenje

·         Građevinske dozvole

 

 

Poslovno okruženje i konkurentnost

 

Analiza sastava otpremnina u Republici Hrvatskoj: sadašnje uređenje i izmene koje treba razmotriti - zaključci

Izveštaj Svetske banke pripremljen na zahtev Ministarstva rada i penzionog sistema Republike Hrvatske - zaključci
Izvor: Viktor Gotovac, Saša Drezgić, Ulrich Schuh

 

Analiza sastava otpremnina u Republici Hrvatskoj: sadašnje uređenje i izmene koje treba razmotriti

Izveštaj Svetske banke pripremljen na zahtev Ministarstva rada i penzionog sistema Republike Hrvatske
Izvor: Viktor Gotovac, Saša Drezgić, Ulrich Schuh

 

Globalni trend zapošljavanja mladih 2013

 

Ekonomski poslovi i poslovi finansija
Ekonomske baze podataka i indikatori
Baza podataka reforme tržišta rada

 

Politike za povećanje zaposlenosti i konkurentnost radne snage - rezime

 

Politike za povećanje zaposlenosti i konkurentnost radne snage

 

Dostojanstven rad

• Stopa nezaposlenosti je u avgustu 2012. dostigla 28.3%, što je najveći ikada zabeležen procenat u Srbiji
• Radni sporovi koštaju više hiljad evra i u proseku traju po 4 godine
• U sivoj zoni radi između 300.000 i milion ljudi
• Preko 60.000 zaposlenih mesecima ne primaju plate
• Probni rad se zloupotrebljava a radnici tako koriste kao besplatna radna snaga
• U Srbiji u proseku 40 zaposlenih godišnje pogine na radnom mestu
• Više od 1.000 ljudi se teško povredi na radnom mestu
• Preko 20.000 radnika se lakše povredi na radnom mestu

http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/081012/081012-vest6.html

 

Zarade i primanja iz radnog odnosa

- Vrste primanja iz radnog odnosa;
- Pravna priroda i poreski tretman;
- Načini uređivanja primanja opštim aktom poslodavca odnosno ugovorom o radu;
- Zarade domaćih zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo;
- Zarade koje ostvaruju upućeni zaposleni stranog pravnog lica po osnovu obavljanja rada na teritoriji RS;
Izvor: Joksović, Stojanović i partneri - advokatska kancelarija

 

Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2010. godinu

Kao i prethodnih godina, u Izveštaju o MSPP za 2010. godinu, predstavljene su i analizirane ključne karakteristike, trendovi i učešće sektora MSPP u ekonomiji Srbije, kao i rezultati politike razvoja preduzetništva i rezultati ankete sprovedene među preduzećima. Važan doprinos ovogodšinjem izveštaju u delu Glava VI - Analiza ključnih problema i ograničenja razvoja MSPP i preporuke za dalja poboljšanja mera podrške MSPP, kroz dvoje predloge dali su Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED, kao i projekti koje je finansirala EU "Unapređena konkurentnost i inovativnost MSP" - ICIP i "Tehnička podrška kreiranju politike MSP i inovacija" - EPI.
Izvor: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj - NALED, www.merr.gov.rs and www.naled-serbia.org

 

Reforma sistema inspekcijskog nadzora

 

Vodič za primenu zakona o inspekcijskom nadzoru

Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Link: https://www.policycafe.rs

 

Predlog koncepta inspekcijskog informacionog sistema Republike Srbije

Izvor: Goran Vranić, USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, Mart 2012
Link: https://www.bep.rs

 

Postoje li modeli za reformu inspekcijskog nadzora?

Ovaj dokument predstavlja analitički pregled reformi inspekcijskog nadzora u 25 zemalja, kao i analizu modela i reformi sprovedenih u skladu sa tim modelima. Analiza obuhvata detaljno razmatranje organizacionih i operativnih aspekata reforme inspekcijskog nadzora i pruža osnovu za materijalnu analizu njenih prinicpa i postupaka koji se u okviru nje sprovode.
Izvor: Investment Advisory Services of the World Bank Group, Decembar 2010
Link: https://www.wbginvestmentclimate.org

 

Kako reformisati inspekcijski nadzor nad radom preduzeća

Smernice i primeri dobre prakse za reforme inspekcijskog nadzora nad radom preduzeća.
Izvor: Investment Advisory Services of the World Bank Group, Januar 2011
Link: https://www.wbginvestmentclimate.org

 

Inspekcijski sistem Republike Srpske (BiH)

Inspekcijski sistem Republike Srpske (BiH)
Link: http://www.seeregionalnetworkofpolicymakers.org - english
http://www.seeregionalnetworkofpolicymakers.org - srpski

 

Reforma regulatornog okruženja

 

Regulatorni index Srbije (RIS)

Izvor: NALED, USAID BEP
Link: http://www.naled-serbia.org/upload/Document/File/2014_07/Regulatorni_indeks_Srbije_2014.pdf

 

Rizik i regulatorna politika: kako poboljšati upravljanje rizikom

Smernice za državne organe o tome kako uspostaviti dosledne okvire za upravljanje rizikom u okviru regulatorne politike i konkretni saveti o boljem osmišljavanju i rezultatima dosledne politike rizika u kontekstu upravljanja propisima. Budući da se regulativa često koristi za minimiziranje rizika, države moraju da se postaraju da su regulatorni pristupi efikasni i delotvorni i da se njima uzmu u obzir rizici i mogući kompromisi radi njihovog umanjenja.


Izvor: OECD, 2010
Link: http://www.oecd.org

 

Kako smanjiti „papirologiju“: zašto je tako komplikovano pojednostaviti administraciju?

U ovom izveštaju predstavljene su moguće mere za pojednostavljenje administracije u skladu sa trenutnim trendovima i pravcima razvoja. Kreatori politike iz njega mogu dobiti smernice o dostupnim alatima i saznaju koje su česte greške koje se mogu izbeći prilikom osmišljavanja, sprovođenja i evaluacije programa za pojednostavljenje administracije.
Izvor: OECD, Septembar 2010
Link:
http://www.oecd-ilibrary.org

 

Regulatornom reformom do privrednog oporavka: šta se može naučiti iz sprovođenja reformi tokom kriza

U ovom dokumentu daje se odgovor na pitanje da li regulatorna reforma igra bitnu ulogu u pružanju pomoći zemljama u oporavku od kriza, kao i da li krize predstavljaju naročite izazove za primenu programa regulatornih reformi. Takođe se navodi koje su lekcije naučene iz više studija slučaja i odgovora zemalja članica OECD-a na krize tokom devedesetih i ranih godina 21. veka, sa posebnim osvrtom na Japan, Koreju, Meksiko, Švedsku i Veliku Britaniju.
Izvor: OECD, 2010
Link:
http://www.oecd.org

 

Izgradnja institucionalnog okvira za anlizu efekata propisa: smernice za kreatore politike

Analiza efekata propisa (AEP) osnovni je mehanizam kojim se državnim organima pruža pomoć da procene moguću korist i cenu postojećih propisa. U ovom dokumentu predstavljaju se smernice za izgradnju okvira za sprovođenje analize efekata propisa.
Izvor: OECD, 2008
Link: http://www.oecd.org

 

Korporativno upravljanje

 

Izvršenje

 

Priručnik za izvršitelje

Odabrane teme za praktičnu primenu propisa o izvršenju.
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Link: http://www.policycafe.rs

 

 

Građevinske dozvole

 

Predlog koncepta reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola - radna verzija

Autor: MP & Associates

 

Racionalizacija parafiskalnih naknada radi podsticanja građevinarstva i tržišta nekretnina

Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Link: http://www.policycafe.rs

 

Analiza efikasnnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola u Republici Srbiji

Izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji se često koristi kao primer za neefikasnost javne uprave. Karakterišu ga izrazito dugo trajanje i nepredvidive i komplikovane procedure koje podrazumevaju veliki broj koraka i čiji je ishod neizvesan. Stoga investitor koji ulazi u ovaj postupak ne može sa sigurnošću znati da li će gradnja i biti odobrena.
Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Link: http://www.policycafe.rs

 

Analiza efikasnnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola u Republici Srbiji- Rezime

Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Link: http://www.policycafe.rs

 

Analiza efikasnnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola u Republici Srbiji - Power Point Prezentacija

Izvor: USAID Projekat za bolje uslove poslovanja
Link: http://www.policycafe.rs

 Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.