1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v 13v 14v 15v 16v 17v 18v 19v 20v 21v 22v 23v 24v 25v 26v 27v 28v
 • 1v
 • 2v
 • 3v
 • 4v
 • 5v
 • 6v
 • 7v
 • 8v
 • 9v
 • 10v
 • 14v
 • 15v
 • 17v
 • 18v
 • 19v
 • 20v
 • 21v
 • 22v
 • 23v
 • 24v
 • 25v
 • 26v
 • 27v
 • 28v

Najnovije na PolicyCafe.rs

Novosti
22.06.2016
Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru

Novosti
22.06.2016
Analiza poslovnih procesa

Novosti
22.06.2016
Unapređenje programskih struktura budžeta lokalnih samouprava

  Poslovna politika


Zakon o inspekcijskom nadzoru – dobar putokaz za pripremu propisa
U skupštinskoj proceduri se od 3. marta 2015. nalazi predlog dugo očekivanog i pripremanog Zakona o inspekcijskom nadzoru, (http://goo.gl/I4ScKr), čije usvajanje bi, između ostalog, trebalo da pomogne i u suzbijanju nekih oblika korupcije. Naime, donošenje posebnog zakona o inspekcijskom nadzoru je bilo predviđeno još pre deset godina, kada je usvojen Zakon o državnoj upravi, a pripreme akta koji se sada nalazi u Skupštini počele su još u julu 2013.


Anketa 1000 preduzeca – ceo izvestaj
Prema nalazima četvrte godišnje ankete 1.000 preduzeća u Srbiji koju je sproveo USAID, privrednici u Srbiji smatraju da je tokom 2014. godine došlo do manjeg poboljšanja poslovnog okruženja, mada dugotrajne i skupe administrativne procedure, kao i teškoće u pristupu bankarskim izvorima finansiranja i dalje škode konkurentnosti srpske privrede.

  Ekonomska politika

Predlog Zakona o budžetu za 2015. Izrađen u skladu sa metodologijom programskog budžeta

Na dan 18. decembra, u skupštinsku proceduru ušao je Predlog Zakona o budžetu za 2015, koji je po prvi put izrađen u skladu sa metodologijom programskog budžeta za sve direktne budžetske korisnike. Ministar Vujović je izjavio da se ovim zakonom po prvi put obezbeđuje potpuna transparentnost svih transakcija

Nastavlja se reforma budzetskog sistema

USAID BEP met with the GoS Public Policy Secretariat and Ministry of Finance and agreed on the next steps in integrating GoS strategic planning and program budgeting processes. USAID BEP and the Ministry of Finance agreed that the project will perform an extensive analysis of how program budgeting is implemented to improve budget quality and eliminate key defects of this process.
  Politika finansijskog sektora

Novosti
Novi KEPU donosi izmene i olakšice trgovcima. Više o tome vidite na >>>.

Priručnik „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća” objašnjava šta podrazumeva dobro finansijsko izveštavanje i kako da razlikujete dobrog od lošeg računovođe, odnosno na koji način Vam dobar računovođa može pomoći da dodatno razvijete svoj posao i lakše dođete do povoljnijih kredita.

Video trening „Uloga dobrog računovođe u olakšavanju pristupa kreditima za mala i srednja preduzeća” Vas uči kako da razlikujete dobrog od lošeg računovođe, na koji način Vam dobar računovođa može pomoći da dodatno razvijete svoj posao i lakše dođete do povoljnijih kredita.


Forum o poslovnoj politici >>> Forum o ekonomskoj politici >>> Forum o politici finansijskog sektora >>>


Arhiva vesti


Pratite trendove putem vesti i članaka iz oblasti ekonomije

Kliknite ovde za arhivu vesti >>>
Organizacije i udruženja


U Srbiji rade mnoge organizacije posvećene poboljšanju ekonomske politike, poslovnog okruženja i kvaliteta života. Kliknite ovde da saznate više o ovim organizacijama i njihovim aktivnostima. >>>
USAID Projekat za bolje uslove poslovanja


USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja, koji sprovodi firma Cardno Emerging Markets USA, predstavlja petogodišnju inicijativu koja je sa radom počela u januaru 2011. Svrha ovog projekta je da pruži pomoć Vladi Srbije u poboljšanju konkurentnosti srpske privrede u celini, a posebno preduzeća iz privatnog sektora. >>>
 

Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.