1v 2v 3v 4v 5v 6v 7v 8v 9v 10v 13v 14v 15v 16v 17v 18v 19v 20v 21v 22v 23v 24v 25v 26v 27v 28v
 • 1v
 • 2v
 • 3v
 • 4v
 • 5v
 • 6v
 • 7v
 • 8v
 • 9v
 • 10v
 • 14v
 • 15v
 • 16v
 • 17v
 • 18v
 • 19v
 • 20v
 • 21v
 • 22v
 • 23v
 • 24v
 • 25v
 • 26v
 • 27v
 • 28v

Najnovije na PolicyCafe.rs

Istraživanja i publikacije
16.04.2014
Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP, preduzetnika i pojedinaca u Srbiji

Novosti
09.04.2014
Na građevinsku dozvolu se čeka oko 17 meseci

Novosti
08.04.2014
Kofer papira do kamena temeljca

  Poslovna politika

Biznis asocijacije daju preporuke Vladi Republike Srbije za sprovođenje ključnih reformi.
U Srbiji posluje nekoliko biznis asocijacija, aktivnih u borbi za poboljšavanje poslovnog okruženja koje i same čine. One daju preporuke Vladi za sprovođenje ključnih reformi.

Istraživanja i publikacije
Analiza sastava otpremnina u Republici Hrvatskoj: sadašnje uređenje i izmene koje treba razmotriti

Smernice
Red, rad i disciplina ili uvođenje reda u promet gotovinom u Republici Hrvatskoj, suzbijanje sive ekonomije i nelojalne konkurencije

Izmene zakona o radu
U USAID-u, projektu za bolje uslove poslovanja, smatraju da je naš sadašnji zakon o radu jedan od najmanje fleksibilnih u Evropi, što kako kažu, povećava cenu i rizik zapošljavanja radnika.

U fokusu
Anketa 1000 preduzeća - Rezime

  Ekonomska politika

Obaveštenja

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) organizovao je konferenciju na osnovu studije "Siva ekonomija u Srbiji: Novi nalazi i preporuke za reforme", u hotelu Hajat u Beogradu, 20. marta 2013.

IMF rangirao Fiskalni Savet Republike Srbije kao najbolju fiskalnu agenciju u regionu

Međunarodni monetarni fond je u svom izveštaju Fiskalni savet u Srbiji-podržan od strane USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, ocenio kao najbolje rangirani u odnosu na ostale zemlje jugoistočne Evrope.

10 Prioritetnih mera nove Vlade za podršku privredi i ekonomskom razvoju Srbije

Vivaldi forum u organizaciji Ekonomskog instituta i Mokrogorske škole menadžmenta, održan je od 21. do 23. juna 2012. godine pod nazivom „Šta i kako dalje“. Forum je okupio finansijske menadžmere značajnih kompanija u Srbiji, kao i stručnjake i novinare iz oblasti makroekonomske politike, finansija i marketinga i predstavnike poslovnih udruženja.
  Politika finansijskog sektora

Fjučers čuva žito
Prema podacima NBS agroindustrija i poljoprivreda su bile drugi najznačajniji sektor za strane direktne investicije u koje je uloženo više od 2,7 milijardi američkih dolara u periodu od 2001. do 2012. godine, što je više nego u telekomunikacije, trgovinu i autoindustriju >>>

Javna rasprava o robnim berzama
Pozivamo Vas da učestvujete u javnoj raspravi povodom Nacrta zakona o robnim berzama. Ovim zakonom se prvi put u Srbiji stvaraju uslovi za robno-berzansko poslovanje, u cilju organizacije pravičnog, transparentog i efikasnog tržišta standardizovanih tržišnih materijala.

Centralna javna rasprava biće održana dana 18.11.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u Palati „Srbija“, sala br. 368, na III spratu (istočni ulaz). Za sve informacije možete se obratiti na sledeće kontakte: Dušica Đorđević, 011/3610-276, dusica.djordjevic@mtt.gov.rs.

Program javne rasprave povodom nacrta zakona o robnim berama >>>

Forum o poslovnoj politici >>> Forum o ekonomskoj politici >>> Forum o politici finansijskog sektora >>>


Arhiva vesti


Pratite trendove putem vesti i članaka iz oblasti ekonomije

Kliknite ovde za arhivu vesti >>>
Organizacije i udruženja


U Srbiji rade mnoge organizacije posvećene poboljšanju ekonomske politike, poslovnog okruženja i kvaliteta života. Kliknite ovde da saznate više o ovim organizacijama i njihovim aktivnostima. >>>
USAID Projekat za bolje uslove poslovanja


USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja, koji sprovodi firma Cardno Emerging Markets USA, predstavlja petogodišnju inicijativu koja je sa radom počela u januaru 2011. Svrha ovog projekta je da pruži pomoć Vladi Srbije u poboljšanju konkurentnosti srpske privrede u celini, a posebno preduzeća iz privatnog sektora. >>>
 


Dnevni kurs dinara

Odricanje od odgovornosti: Na ovom internet sajtu objavljuju se informacije koje potiču iz različitih izvora i tiču se različitih tema. Mišljenja izneta na ovom internet sajtu ne odražavaju nužno mišljenja Agencije SAD za međunarodni razvoj ili Vlade SAD, kao ni izvršnog partnera koji implementira projekat, firme Cardno Emerging Markets ili njenih povezanih lica, podizvođača i partnera.